LVM – rozszerzenie partycji root na RHEL/CentOS


Ave 🙂

Załóżmy, że jesteśmy w posiadaniu serwera, którego partycja root będzie potrzebowała znacznie więcej miejsca aniżeli jest w tym momencie przydzielona. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak dorzucić trochę zasobów, a tak się szczęśliwie składa, że mamy trochę wolnego miejsca. Zatem przejdźmy do działania aby przestała nam ta sprawa uwierać w nasze zszargane administratorskie nerwy 😉

 1. Sprawdzamy zajętość zasobów na serwerze
 2. [root@stefan ~]# df -h
  Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/vg_stefan-lv_root
              30G 2.4G  27G  9% /
  tmpfs         7.8G   0 7.8G  0% /dev/shm
  /dev/sda1       485M  68M 392M 15% /boot
  /dev/mapper/vg_stefan-lv_home
              80G 433M  76G  1% /home
 3. Sprawdzamy nasze wolumeny logiczne gdzie możemy odczytać, że lv_root ma w tym momencie 30.47g
  [root@stefan ~]# lvs
   LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
   lv_home vg_stefan -wi-ao---- 81.18g 
   
   lv_root vg_stefan -wi-ao---- 30.47g 
   
   lv_swap vg_stefan -wi-ao---- 7.86g
 4. Sprawdzamy naszą grupę wolumenów. Tutaj mamy informację o wolnych zasobach w postaci 45.00g
  [root@stefan ~]# vgs
   VG    #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree
   vg_stefan  3  3  0 wz--n- 164.50g 45.00g

  Gdybyśmy akurat nie posiadali zasobów w Volume Group, a mielibyśmy już przygotowany dysk z partycją Linux LVM (np. sdc1), wystarczyłoby utworzyć wolumen fizyczny i takowy dodać do grupy

  pvcreate /dev/sdc1
  vgextend vg_stefan /dev/sdc1
 5. Rozszerzamy wolumen logiczny partycji root o 20GB
  [root@stefan ~]# lvextend -L +20G /dev/vg_stefan/lv_root
   Size of logical volume vg_stefan/lv_root changed from 30.47 GiB (7800 extents)
   to 50.47 GiB (12920 extents).
   Logical volume lv_root successfully resized.
 6. Rozszerzamy filesystem /
  [root@stefan ~]# resize2fs /dev/vg_stefan/lv_root
  resize2fs 1.41.12 (17-May-2010)
  Filesystem at /dev/vg_stefan/lv_root is mounted on /; on-line resizing required
  old desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 4
  Performing an on-line resize of /dev/vg_stefan/lv_root to 13230080 (4k) blocks.
  The filesystem on /dev/vg_stefan/lv_root is now 13230080 blocks long.
 7. Rozszerzamy filesystem /
  [root@stefan ~]# df -h
  Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/vg_stefan-lv_root
              50G 2.4G  45G  6% /
  tmpfs         7.8G   0 7.8G  0% /dev/shm
  /dev/sda1       485M  68M 392M 15% /boot
  /dev/mapper/vg_stefan-lv_home
              80G 433M  76G  1% /home

  … i tym optymistycznym akcentem zszargane nerwy przestały być zszargane 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *